PhimHinhNhacTruyen

Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các Phụ Huynh Học Sinh đã góp thời gian quý báu sưu tầm những nguồn tài liệu, video, nhạc, truyện, thơ, văn và hình ảnh để góp phần làm phong phú thêm chương trình học tiếng Việt cho các em học sinh.  

Các chuyên đề trên sẽ giúp các em học sinh rất nhiều trong quá trình rèn luyện cách đọc và nói tiếng Việt. 

Trường rất cũng rất mong sự đóng góp và giúp đỡ lâu dài của quý thầy cô và quý PHHS để có nhiều thêm những bài viết, truyện, video và hình ảnh, thơ, văn nhằm góp phần làm phong phú thêm thư viện online này.


Video