Lớp Việt Ngữ

Hướng dẫn và mục tiêu giảng dạy tiếng Việt từ lớp Vỡ Lòng – Lớp 6

 • Lớp Vỡ Lòng
  Lớp vỡ lòng là lớp nhỏ nhất, các em lớp vỡ lòng  sẽ được học hát và học thuộc lòng hết 29 chữ cái (17 phụ  âm đơn và 12 nguyên âm), số (0-20), dấu (Dấu sắc, huyền, hỏi, ngã và nặng) và còn 11 phụ âm ghép thì cũng cho các em biết. Nếu ...
 • Lớp Mẫu Giáo
  Lớp mẫu giáo là lớp đầu tiên trong chương trình Việt ngữ vì được soạn theo khuynh hướng chung của các trường Việt ngữ là nhận học sinh từ 6 – 7 tuổi.  Học sinh lớp mẫu giáo đã biết viết các chữ cái nên tiến trình dạy đánh vần bắt đầu từ đây; không phải ...
 • Lớp 1
  Vài lưu ý về việc dạy lớp một chương trình sách lớp 1, ngoài phần dạy đánh vần còn thêm phần tập đọc, viết chính tả và kiến thức tổng quát.  Các bài tập đọc được cố gắng viết với đa số ngữ vựng đã được học, tuy rằng có một số chữ bao gồm ...
 • Lớp 2
  Vài lưu ý về việc dạy lớp hai khi lên tới lớp hai, học sinh đã tương đối biết tự đánh vần. Thầy cô không cần phải dạy đánh vần một cách chi tiết nữa mà chỉ cần dạy các em đọc vần rồi để tự các em ráp dấu và các phụ âm để ...
 • Lớp 3
  Vài lưu ý về việc dạy lớp ba, về vần của lớp ba cũng giống lớp hai; tức là không cần phải ráp từng mẫu tự mà chỉ cần dạy cách đọc vần rồi để học sinh tự đọc khi ráp các phụ âm và dấu vào vần. Những bài tập đọc của lớp ba ...
 • Lớp 4
  Những đề tài của bài học bắt đầu trở nên đa dạng với mục đích tạo cho học sinh nguồn ngữ vựng phong phú về mọi khía cạnh của cuộc sống. Chủ đề về lịch sử bắt đầu từ thời lập quốc, đặc biệt chú trọng những anh hùng dân tộc có công dựng nước ...
 • Lớp 5
  Các em bắt đầu giai đoạn tập viết một đoạn văn dài. Thầy cô nên khuyến khích học sinh đặt những câu dài với nhiều ý tưởng phụ thuộc để dẫn tới việc viết một đoạn văn. Các đề tài của bài tập đọc bắt đầu đi vào những đề tài phong tục tập quán ...
 • Lớp 6
  Các em bắt đầu giai đoạn tập viết một bài luận văn đầy đủ. Phương pháp dạy viết không đi vào những quy luật viết văn hay thể loại của bài văn vì điều quan trọng nhất trong việc viết văn là óc sáng tạo.  Hơn nữa kỹ thuật viết văn nên để học sinh ...