Lớp 6

Các em bắt đầu giai đoạn tập viết một bài luận văn đầy đủ. Phương pháp dạy viết không đi vào những quy luật viết văn hay thể loại của bài văn vì điều quan trọng nhất trong việc viết văn là óc sáng tạo.  Hơn nữa kỹ thuật viết văn nên để học sinh ứng dụng những phương pháp đã học từ trường Mỹ sẽ thích hợp cho học sinh hơn . Vì thế những đề tài đưa ra thường quen thuộc để học sinh có thể tự do viết theo cảm nghĩ của mình. Các bài tập đọc đề cập những đề tài phong tục tập quán có tính truyền thống như ngày Tết, lịch sử, địa lý, gia đình, xã hội, … Các bài địa lý bắt đầu được đưa vào để học sinh có khái niệm về những địa danh quan trọng của Việt Nam. Bài tập đọc cũng trở nên dài hơn, vì thế việc viết chính tả có thể dựa vào một vài đoạn tiêu biểu. Tới trình độ này, học sinh phải cố gắng đọc một cách trôi chảy mà không nên ngừng lại để đánh vần chữ khó. Một cách tổng quát, các đề tài của bài tập đọc cũng như nội dung sách lớp sáu đang bước qua trình độ của học sinh thuộc lớp tuổi mới lớn (14 – 18). Các em bắt đầu hiểu được những vấn đề về kinh tế, xã hội, phong tục, con người. Vì thế vấn đề dạy Việt ngữ cũng nên kèm theo những bài học luân lý, đạo đức cũng như lòng yêu nước. 

Khi học hết lớp 6, học sinh phải đạt được những điều sau đây:

  1. Học sinh có khả năng tìm được đại ý, phân đoạn bài học dài, phức tạp
  2. Học sinh có khả năng giải nghĩa và đặt câu phức tạp
  3. Học sinh có khả năng viết một bài luận đầy đủ ( đề tài gia đình, nhà trường, xã hội, phong tục, tập quán, lễ lộc, gia đình, thức ăn Việt Nam)
  4. Học sinh có khả năng đối thoại về nhà trường, xã hội, lịch sử Việt Nam, phong tục, tập quán, lễ lộc, gia đình, thức ăn Việt Nam
  5. Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu

Hoàn tất 4 lần thi