Lớp 1

Vài lưu ý về việc dạy lớp một chương trình sách lớp 1, ngoài phần dạy đánh vần còn thêm phần tập đọc, viết chính tả và kiến thức tổng quát.  Các bài tập đọc được cố gắng viết với đa số ngữ vựng đã được học, tuy rằng có một số chữ bao gồm các vần chưa được học tới. Trong trường hợp này thì học sinh cần phải thuộc lòng cách phát âm. Mục đích của phần tập đọc là giúp học sinh biết mặt chữ. Bằng cách này và theo thời gian được lặp đi lặp lại, học sinh sẽ quen dần với những vần chưa học tới và sẽ dễ tiếp thu khi học tới những vần khó hơn về sau. 

Khi học hết lớp 1, học sinh phải đạt được những điều sau đây:  

  1. Học sinh phải đọc và viết thông thạo: phụ âm kép của tiếng Việt Nam (ch, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr)
  2. Học sinh phải ráp vần thông thạo
  3. Học sinh phải đọc câu ngắn đơn giản
  4. Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu

Hoàn tất 4 lần thi