Category Archives: Lớp 2

Lớp 2

Vài lưu ý về việc dạy lớp hai khi lên tới lớp hai, học sinh đã tương đối biết tự đánh vần. Thầy cô không cần phải dạy đánh vần một cách chi tiết nữa mà chỉ cần dạy các em đọc vần rồi để tự các em ráp dấu và các phụ âm để đọc ra chữ. Dần dần các em sẽ quen và từ đó mới có thể bắt đầu đọc một cách trôi chảy. Về bài tập đọc, yêu cầu đọc và viết ra giấy nháp 3 lần là với mục đích cho các em viết chính tả chính xác. Điều này cần thực hiện qua phần bài tập làm ở nhà và không nên bỏ qua. 

Khi học hết lớp 2, học sinh phải đạt được những điều sau đây:

  1. Đọc và viết thông thạo: nguyên âm và phụ âm kép của tiếng Việt Nam (ay, ây, am, ăm, âm, an, ăn, ân, ao, au, âu, ac, ăc, âc, ap, ăp, âp, at, ăt, ât, em, êm, im, en, ên, in, ep, êp, ip, et, êt, it)
  2. Học sinh phải có khả năng tự đánh vần ngầm trong đầu, rồi sau đó phát âm ra chữ.
  3. Học sinh có thể đặt được một câu ngắn đơn giản theo câu mẫu
  4. Học sinh có thể đọc trôi chảy đoạn văn ngắn 4-5 dòng
  5. Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu

Hoàn tất 4 lần thi