Category Archives: Lớp Mẫu Giáo

Lớp Mẫu Giáo

Lớp mẫu giáo là lớp đầu tiên trong chương trình Việt ngữ vì được soạn theo khuynh hướng chung của các trường Việt ngữ là nhận học sinh từ 6 – 7 tuổi.  Học sinh lớp mẫu giáo đã biết viết các chữ cái nên tiến trình dạy đánh vần bắt đầu từ đây; không phải qua giai đoạn tập viết.

 

Khi học hết lớp mẫu giáo, học sinh phải đạt được những điều sau đây:

  1. Học sinh phải biết nhận diện, đánh vần, phát âm, và viết được 29 mẫu tự.
  2. Học sinh phải biết cách đọc phụ âm ghép, ráp vần.
  3. Học sinh phải biết về con số và màu sắc, nhưng không nhất thiết phải biết viết các từ vựng này.
  4. Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu.
  5. Hoàn tất 4 lần thi.